Conversion factors

Parameter från / from till / to Omräkning / Conversion
–Generellt– mg/l µg/l *1000
Konduktivitet / Conductivity µS/cm mS/m /10
Konduktivitet / Conductivity S/m mS/m *1000
Konduktivitet / Conductivity mS/cm mS/m *100
NH4-N, NO2-N µeq/l µg/l *14
NO3-N NO3 NO3-N *0.2258
Alkalinitet (HCO3) / Alkalinity (HCO3) mg/l mmol/l (=mekv/l) /61
Ca+Mg (total hårdhet / total hardness) dH° mg/l (mg/l Ca) /0,14
Ca+Mg (total hårdhet / total hardness) mmol/l mg/l *40,08 (Ca atomvikt)
Ca+Mg (total hårdhet / total hardness) mekv/l mg/l *40,08/2
Ca mekv/l mg/l *20
K mekv/l mg/l *39
CODMn mg KMnO4/l (permanganattal) mg O2/l /3,95
Si µg SiO2/l µg/l *0.4669