Senaste nytt

2016-06-22
Slutrapporten för PJ 2016-3: Närsalter och Lukt har publicerats. Se under fliken Dokument.

2016-05-04
Slutrapporten för PJ 2016-2: Suspenderade ämnen har publicerats. Se under fliken Dokument.

 

Latest news

22/06/2016
The final report for PT 2016-3: Nutrients and Odor has been published. See under Documents.

04/05/2016
The final report for PT 2016-2: Suspended solids has been published. See under Documents.

ACES provningsjämförelser riktar sig till miljö- och vattenlaboratorier. Vi organiserar jämförelser av oorganiska parametrar i framförallt kommunalt och industriellt avloppsvatten samt recipient vatten.

Se vår årsprogram!

Kontakt

ACES Proficiency Tests organizes intercalibrations for inorganic parameters in municipal and industrial wastewaters and recipient water bodies, addressing the needs of environmental and water laboratories.

See our programme!

Contact