Senaste nytt

2016-09-05
Proverna för PJ 2016-4 Jonbalans sänds. Hämta din kolli-ID för att spåra ditt paket.

2016-06-22
Slutrapporten för PJ 2016-3: Närsalter och Lukt har publicerats. Se under fliken Dokument.

 

Latest news

05/09/2016
The samples for PT 2016-4 Ion Balance have been sent. Get your parcel ID to track your parcel.

22/06/2016
The final report for PT 2016-3: Nutrients and Odor has been published. See under Documents.

ACES provningsjämförelser riktar sig till miljö- och vattenlaboratorier. Vi organiserar jämförelser av oorganiska parametrar i framförallt kommunalt och industriellt avloppsvatten samt recipient vatten.

Se vår årsprogram!

Kontakt

ACES Proficiency Tests organizes intercalibrations for inorganic parameters in municipal and industrial wastewaters and recipient water bodies, addressing the needs of environmental and water laboratories.

See our programme!

Contact