Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Hösten 2017

2017-4

Jonbalans

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, summa anjoner, summa katjoner, CODMn, TOC

Del A: Dricksvatten från brunn
Del B: Humös recipient

Schema
  • Utskick: 4 september
  • Analys: 7 september
  • Sista svarsdag: 27 september

Slutrapport

2017-5

Avloppsvatten

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del A: Kommunalt avlopp, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Del B: Skogsindustriellt avlopp, utgående

AOX

Del C: Skogsindustriellt avlopp

Schema
  • Utskick: 2 oktober
  • Analys: 5 oktober
  • Sista svarsdag: 25 oktober

Slutrapport

Provningsjämförelser 2017

Information och program (pdf)

Sök analyskoder