Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Våren 2019

Anmälan: senast 23 januari

Kontakta oss om du missat att anmäla dig men vill ändå delta.

2019-1

Suspenderat material + Slam

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående

Suspenderad torrsubstans, Glödrest

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

Suspenderad torrsubstans, Glödrest, Susp70/Viraduk

Del C: Rötslam, vattenhaltigt

Torrsubstans, Glödrest, pH, Alkalinitet, Ammoniumkväve

Schema
 • Utskick: 4 februari
 • Analys: 7 februari
 • Sista svarsdag: 27 februari
Dokument

2019-02-04 Proverna skickas. Hämta din kolli-ID för att spåra ditt paket.

2019-2

Metaller och spårämnen

Del A: Dricksvatten, spikat
Del B: Kommunalt avloppsvatten, spikat

Al, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, U, V, Zn

Schema
 • Utskick: 11 mars
 • Analys (Hg): 14 mars
 • Analys (övriga): valfri dag
 • Sista svarsdag: 3 april

2019-3

Närsalter + lågt pH

Del A: Eutrof recipient
Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående

NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet
BOD och susp i del A

Del C: Syntetisk lösning för lågt pH, skickas till samtliga anmälda
Schema
 • Utskick: 8 april
 • Analys: 11 april
 • Sista svarsdag: 2 maj

Hösten 2019

2019-4

Jonbalans

Del A: Dricksvatten
Del B: Sjövatten

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, CODMn, TOC

Schema
 • Utskick: 2 september
 • Analys: 5 september
 • Sista svarsdag: 25 september

2019-5

Avloppsvatten

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Schema
 • Utskick: i september
 • Mer information senare.

Provningsjämförelser 2019

Information och program (pdf)

Sök analyskoder