Senaste nytt

2016-11-29
Slutrapporten för PJ 2016-5: Avloppsvatten har publicerats. Se under fliken Dokument.

2016-11-03
Preliminärrapporten för PJ 2016-5: Avloppsvatten har publicerats. Se under fliken Dokument.

 

Latest news

29/11/2016
The final report for PT 2016-5: Wastewater has been published. See under Documents.

03/11/2016
The preliminary report for PT 2016-5: Wastewater has been published. See under Documents.

ACES provningsjämförelser riktar sig till miljö- och vattenlaboratorier. Vi organiserar jämförelser av oorganiska parametrar i framförallt kommunalt och industriellt avloppsvatten samt recipient vatten.

Se vår årsprogram!

Kontakt

ACES Proficiency Tests organizes intercalibrations for inorganic parameters in municipal and industrial wastewaters and recipient water bodies, addressing the needs of environmental and water laboratories.

See our programme!

Contact