Senaste nytt

2016-10-10
Preliminärrapporten för PJ 2016-4: Jonbalans har publicerats. Se under fliken Dokument.

2016-10-03
Proverna för PJ 2016-5 Avloppsvatten och AOX sänds. Hämta din kolli-ID för att spåra ditt paket.

 

Latest news

10/10/2016
The preliminary report for PT 2016-4: Ion Balance has been published. See under Documents.

03/10/2016
The samples for PT 2016-5 Wastewater and AOX have been dispatched. Get your parcel ID to track your parcel.

ACES provningsjämförelser riktar sig till miljö- och vattenlaboratorier. Vi organiserar jämförelser av oorganiska parametrar i framförallt kommunalt och industriellt avloppsvatten samt recipient vatten.

Se vår årsprogram!

Kontakt

ACES Proficiency Tests organizes intercalibrations for inorganic parameters in municipal and industrial wastewaters and recipient water bodies, addressing the needs of environmental and water laboratories.

See our programme!

Contact