Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier.

Våren 2019

Anmälan öppnar i januari. Kontaktpersoner får information via epost.

2019-1

Suspenderat material + Slam

Suspenderad torrsubstans, Glödrest, Susp70/Viraduk (endast del B)
Vid tillräckligt intresse: susp och glödrest vid indunstning (SS 028113) i de1 A

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående
Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

Torrsubstans, Glödrest, pH, Alkalinitet, Ammoniumkväve

Del C: Rötslam, vattenhaltigt

Schema
 • Utskick: 4 februari
 • Analys: 7 februari
 • Sista svarsdag: 27 februari

2019-2

Metaller och spårämnen

Al, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, U, V, Zn

Del A: Dricksvatten, spikat
Del B: Kommunalt avloppsvatten, spikat

Schema
 • Utskick: 11 mars
 • Analys (Hg): 14 mars
 • Analys (övriga): valfri dag
 • Sista svarsdag: 3 april

2019-3

Närsalter + lågt pH

NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet
Vid tillräckligt intresse: BOD och susp i del A

Del A: Eutrof recipient
Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående
Del C: Syntetisk lösning för lågt pH, skickas till samtliga anmälda

Schema
 • Utskick: 8 april
 • Analys: 11 april
 • Sista svarsdag: 2 maj

Hösten 2019

2019-4

Jonbalans

färgtal, absorbans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet (dH), Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, CODMn, TOC

Del A: Dricksvatten
Del B: Sjövatten

Schema
 • Utskick: 2 september
 • Analys: 5 september
 • Sista svarsdag: 25 september

2019-5

Avloppsvatten

BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående

BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående

Schema
 • Utskick: i september
 • Mer information senare.

Provningsjämförelser 2019

Information och program (pdf)

Sök analyskoder